คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Publisher is exactly "โรงพยาบาลสวนปรุง"

1647443001504.pdf
video การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ MOTIVATIONAL INTERVIEWING : MIจัดทำโดย กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 1157 (13 views)

Burn out.pdf
infographic เติมพลังใจในวันที่กำลังจะหมดไฟฝึกใจ ประกอบด้วย

ฝึกดีใจกับตัวเอง
ใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง
ยอมรับความเป็นมนุษย์
หาเวลาทำกิจกรรม
ฝึกปิดสวิทซ์เรื่องงานเมื่ออยู่บ้าน

Position: 1161 (12 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2