คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (38 total)

  • Format is exactly "MP4"

สุขใจที่บางกอก ตอน การสร้างวัคซีนใจในตนเอง ครอบครัว และชุมชน - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13.pdf
จากวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจจะส่งผลให้ใครหลาย ๆ คนท้อใจ หมดกำลังใจ ในการต่อสู้กับอุปสรรคที่เจอ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ ดังนั้นทางกรมสุขภาพจิต…

Position: 387 (606 views)

วัคซีนใจในชุมชนคลองเตย ล๊อค 1 2 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13.pdf
คลิปวิดีโอนำเสนอ ความร่วมมือ ร่วมใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนจนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนคลองเตย ล๊อค 1-2-3 ในการใช้วัคซีนชุมชน เพื่อก้าวผ่านเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และดูแลจิตใจคนในชุมชนให้เข้มแข็ง…

Position: 409 (582 views)

มหานครแห่งความสุข ตอน การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน.pdf
คลิปวิดีโอนี้ นำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือ รวมใจกันของหลายๆฝ่าย ในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ เป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการชุมชน ตามหลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ เพราะสังคมไทยไปต่อได้ ถ้าคนไทยไม่ทิ้งกัน

Position: 497 (454 views)

การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ.pdf
หากเหนื่อยล้าจากการทำงาน ต้องรู้จักผ่อนคลายตนเองเสียบ้าง คลิปวีดิโอนี้ นำเสนอการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย ในรูปแบบภาษามลายู ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย พร้อมที่จะทำงานในวันต่อไป จะมีท่าผ่อนคลายอะไรและอย่างไรบ้างนั้น…

Position: 594 (376 views)

การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ.pdf
หากเหนื่อยล้าจากการทำงาน ต้องรู้จักผ่อนคลายตนเองเสียบ้าง คลิปวีดิโอนี้ นำเสนอการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย พร้อมที่จะทำงานในวันต่อไป จะมีท่าผ่อนคลายอะไรและอย่างไรบ้างนั้น…

Position: 415 (562 views)

การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเช.pdf
การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจทางโทรศัพท์อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือด้านจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คลิปวีดิโอนำเสนอเทคนิคและวิธีการพูดคุยกับผู้รับบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน…

Position: 691 (337 views)

Version 7.pdf
อินโฟกราฟิก (Infographic) นำเสนอแบบประเมินสุขภาพใจและวิธีคลายเครียด 4 วิธี ได้แก่ 1. ทำสิ่งที่ชอบ 2. หายใจคลายเครียด 3. นวดคลายเครียด 4. เกร็งกล้ามเนื้อคลายเครียด ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีขั้นตอนนำปฏิบัติอย่างไว้ด้วย…

Position: 764 (315 views)

ภูมิคุ้มกันทางใจ 4 สร้าง 2 ใช้ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี.pdf
คลิปวีดิโอนำเสนอการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ของบุคลากรสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่รัฐ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ เพื่อให้คนในชุมชนมั่นใจ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Position: 546 (412 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2