เลือกดูจากรายการ


ตอนที่1 ครอบครัวจิตดี ตอน บ้านเรา... ห่างกันสักพัก แต่ระกเหมือนเดิม.pdf

ตอนที่ 1 ครอบครัวจิตดี ตอน บ้านเรา... ห่างกันสักพัก แต่รักเหมือนเดิม

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จากที่ครอบครัวสนิทกัน อยู่ใกล้ชิดกัน ก็จำเป็นที่จะต้องยอมห่างกันสักนิด…

Position: 456 (3 views)

24708.pdf

5 เกราะป้องกัน สู้โควิด 19

5 เกราะป้องกันที่ทำให้เราสามารถสู้กับโควิด 19 ได้ มีดังนี้ 1. เกราะป้องกันตัวเอง 2. เกราะป้องกันครอบครัว 3. เกราะป้องกันชุมชน 4. เกราะป้องกันที่ทำงาน…

Position: 459 (2 views)

6583.pdf

สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าคนไทยใจไม่ป่วย

พยายามไม่แสดงท่าทีรังเกียจหรือตีตราคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หากคนๆนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐทั้งหมดแล้ว…

Position: 452 (4 views)

3771650.pdf

5 ร ดูแลใจ สู้ภัยโควิด 19

วิธีดูแลใจไม่ให้เครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยหลัก 5 ร ได้แก่ ร ที่ 1 รู้อารมณ์ตนเอง ร ที่ 2 รับสื่ออย่างมีสติ ร ที่ 3 รักษาสุขภาพ ร…

Position: 452 (4 views)

4470341.pdf

Spot: การใส่แมส

การใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เป็นการป้องกันตนเองจากการได้รับเชื้อไวรัสและยังถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม…

Position: 459 (2 views)

3890488.pdf

Spot: การรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารในยุค New Normal จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นำเสนอในรูปแบบของภาษาอิสาน…

Position: 459 (2 views)

young-asia-businesswoman-using-laptop-talk-colleague-about-plan-video-call-meeting-while-work-from-home-living-room.pdf

Spot: การทำงานที่บ้าน (work from home)

แนะนำการทำงานในยุค New Normal นั่นก็คือ การทำงานที่บ้าน หรือ work from home เพื่อป้องกันตนเองและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส…

Position: 452 (4 views)

3897634.pdf

Spot: การใช้บริการร้านค้าสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ

วิถีชีวิตแบบ New Normal ในการไปร้านสะดวกซื้อจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอออกมาในรูปแบบของภาษาอิสาน ระยะเวลาสั้นๆ…

Position: 452 (4 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X