คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

หลักสูตร

Dublin Core

Title

หลักสูตร

Collection Items

คู่มือวิทยากร หลักสูตรการเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี
คู่มือวิทยากร หลักสูตรการเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี

คู่มือวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร แกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
คู่มือวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร แกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

ตารางอบรบหลักสูตรฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข
ตารางอบรบหลักสูตรฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข

หลักสูตรการอบรมเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้วัยซน (เด็กอายุ 3-11 ปี) หลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุข
หลักสูตรการอบรมเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้วัยซน (เด็กอายุ 3-11 ปี) หลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุข

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงและเรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการและทักษะในการเสริมสร้าง “พลังใจ” ซึ่งได้บูรณาการไปกับการดำเนินงานเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จากองค์กรต่างๆ…

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
การเรียนรู้หลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้ ประกอบไปด้วยบทเรียนต่างๆ 6 บทเรียน เริ่มจากการที่ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้ ประสบการณ์ดีๆ ของผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่การดึงความสามารถและศักยภาพตนเองออกมา บทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสงบในจิตใจ…

โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting Program: Triple-P
"เด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาว" "ช่วงทองของชีวิตคือ วัยแรกเกิด-5 ปี" คำกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเพราะเป็นช่วงชีวิตที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การดูแลเด็กปฐมวัย…
View all 12 items
Collection créée par Super User

Collection Tree

Social Bookmarking

Position: 6 (2941 views)