คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Recently Added Items

ความชุก 12 เดือน ของความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol use disorders): ผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

S__30072909.jpg

ผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566
น่าตกใจ คนไทย 1.3 ล้านคน เข้าข่าย "โรคติดเหล้า"
1.2 ล้านคน…

อัตราป่วยรายใหม่ของความผิดปกติและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสารเสพติดในคนไทย : Health Data Center (HDC) ปี พ.ศ. 2566

Info F10_12_15 ยาเสพติด.png

อัตราป่วยรายใหม่ของความผิดปกติและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสารเสพติดในคนไทย ปี พ.ศ. 2566 : จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center:…

ความชุกของกลุ่มโรควิตกกังวลของคนไทย: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

an_info.png

ผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566
คนไทย 1.3 ล้านคน เคยเป็นกลุ่มโรควิตกกังวล ครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิต
โรคแพนิค (Panic…