คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (115 total)

  • Tags: infographic

Slide1.pdf
infographic ชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต

Position: 742 (316 views)

82821187_1173555546147993_3282917059389816832_n (2).pdf
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จาก Wuhan (อู่ฮั่น)

W - Wash hands ล้างมือให้สะอาด

U - Use mask properly ใส่หน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสม

H - Hot and clean food กินอาหารสะอาดและร้อน ใช้ช้อนกลาง

A…

Position: 903 (284 views)

83676268_1171953112974903_4577189996452118528_n (1).pdf
Infographic เช็คอย่างไร? ข่าวไหนจริงหรือปลอม !!

ในข่วงนี้มีข่าวลือและข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กระจายระบาดบนโลกโซเชียลมากมาย กรมสุขภาพจิตอยากให้ทุกคนตั้งสติในการเสพข่าว ใช้วิจารณญาณในการอ่าน คอมเมนท์ และแชร์ข้อมูลต่างๆ นะครับ…

Position: 1045 (260 views)

89145034_1206136606223220_5674154541117865984_n.pdf
infographic 3i สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา
I am - ตัวเรา สำรวจตัวของเราเองว่าแข็งแรงอยู่หรือไม่
I have - เรามีอะไรอยู่บ้าง ประเทศเรามีการควบคุมโรคที่ดีมากประเทศหนึ่งของโลก ,มีระบบควบคุม กักกัน แยกโรคที่ดี active 24…

Position: 780 (307 views)

88152403_1198842500285964_6375991796882735104_n.pdf
"3 ส.รับมือCOVID19 ส.สอดส่องมองหา ส.ใส่ใจดูแลกันและกัน ให้คำแนะนำต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส.ส่งต่อเชื่อมโยงหากมีอาการให้รีบส่งต่อโรงพยาบาล อยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคม”
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Position: 890 (285 views)

88175495_1199677670202447_7565429560116772864_n.pdf
สำนึกตอสังคม และสังคมสมานฉันท์

Position: 1016 (265 views)

90099332_1211771672326380_5458118356143964160_n.pdf
กรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยทุกคน หันกลับมาดูแลตนเอง ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง

3 ไม่
1.ไม่นำเชื้อเข้าตัว รักษาสุขอนามัยส่วนตน กินของร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ ออกกำลังกาย
2.ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน บ้านต้องปลอดเชื้อ คนในบ้านสำคัญ เมื่อออกจากบ้านควรสวมเสื้อคลุม…

Position: 1012 (266 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2