คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: 5G

64de7d8a4a07e0aefab74cc7e0cf9611 (1).pdf
กระดานชนวน 5 G มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการสื่อสาร จากการใช้กระดานไวท์บอร์ดหลาย ๆ อันรวบรวมเป็น One page สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ทั้งองค์กรผ่านช่องทาง 5G

Position: 1258 (130 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2