เลือกดูจากรายการ


4. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต.pdf

แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อ สำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล

แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อสำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยบาล…

Position: 66 (563 views)

9241562943-tha.pdf

การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ

รายงานสรุปเรื่องนี้เป็นความพยายามล่าสุดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ขององค์การอนามัยโลก รายงานสรุปนี้ได้อธิบายแนวคิดของสุขภาพจิต…

Position: 61 (576 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X