เลือกดูจากรายการ


Screenshot 2021-11-25 103011.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สถานการณ์โรคติดเกม

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สถานการณ์โรคติดเกม

Position: 829 (15 views)

Screenshot 2021-11-25 101905.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา

โดย แพทย์หญิงอทิตยาพร แก้ววรรณ จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 813 (18 views)

Screenshot 2021-11-24 132707.jpg

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน อาหารกับผู้ป่วยติดสุรา

โดย สุพรรณิกา ไชยวรรณ์ โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 845 (13 views)

Screenshot 2021-11-24 132110.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคติดสุรา

โดย สุพรรณิกา ไชยวรรณ์ โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 852 (12 views)

Screenshot 2021-11-24 125243.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลผู้ติดสุราในชุมชน

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลผู้ติดสุราในชุมชน

Position: 852 (12 views)

Screenshot 2021-11-24 121940.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน โรคติดสุรา

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน โรคติดสุรา

Position: 835 (14 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X