คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ถุงแคร์ใจ

การ์ดA5ในถุงแคร์ใจ.pdf
infographic ถุงแคร์ใจ ประกอบด้วย
- เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
- วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด
- เครียดได้คลายเป็น
- สื่อสารวัคซีนใจ เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด
- วิธีดูแลใจเมื่อต้องสูญเสียคนรัก
- การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วย 3 ส
- 5 ข้อฉุกคิด…

Position: 1079 (253 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2