คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ความสุขในการทำงาน

10วิธีมีความสุขในการทำงาน.pdf
การทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิต ช่วงเวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันที่เราต้องอยู่ที่ทำงาน คงจะดีที่สุดหากคุณได้ทำงานที่ดีและมีความสุข แต่ถ้างานที่ทำอยู่ทำให้คุณรู้สึกแย่ ท้อแท้ และเสียสมดุลในชีวิต…

Position: 555 (480 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2