คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2020-11-21"

young-asia-businesswoman-using-laptop-talk-colleague-about-plan-video-call-meeting-while-work-from-home-living-room.pdf
แนะนำการทำงานในยุค New Normal นั่นก็คือ การทำงานที่บ้าน หรือ work from home เพื่อป้องกันตนเองและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส นำเสนอออกมาในรูปแบบของภาษาอิสาน ฟังง่าย ฟังสนุก พร้อมทั้งได้สาระความรู้ไปในตัว

Position: 579 (385 views)

3890488.pdf
การรับประทานอาหารในยุค New Normal จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นำเสนอในรูปแบบของภาษาอิสาน ระยะเวลาสั้นๆ ฟังเพลินๆ ได้สาระความรู้ไปด้วยในตัว

Position: 825 (295 views)

3897634.pdf
วิถีชีวิตแบบ New Normal ในการไปร้านสะดวกซื้อจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอออกมาในรูปแบบของภาษาอิสาน ระยะเวลาสั้นๆ เข้าใจง่าย อีกทั้งยังนำไปปฏิบัติตามได้ง่ายอีกด้วย

Position: 798 (301 views)

4470341.pdf
การใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เป็นการป้องกันตนเองจากการได้รับเชื้อไวรัสและยังถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ในการไม่แพร่เชื้อไวรัสหรือสารคัดหลังที่อาจทำให้ผู้อื่นเป็นโรคอีกด้วย

Position: 771 (308 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2