คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทำกิจต่างๆ"

messageImage_1635494397523.pdf
หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทำกิจต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด19

Position: 852 (358 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2