คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Subject is exactly "https://www.facebook.com/THAIDMH/posts/1141990265971188?__xts__[0]=68.ARD447Yib47moaIR5FgwY14HZ_4I-NHUWC72l2Cn3OrtuoaWBWtGmeMTQeJfSK1O8IEhraoPnF8BU-Ysz5uKh82aLV8DsBjt6XYFxuCJVT6oLqIC7wNxlEsZ6RqwB1Hk2CJQClzYV9V1arJfpkXewvLpSLV0odrjCcxep9E6FBkiH_1eQDv7YLfgP968lQRFAqiAuulH3o2DTnonA6Z-qVlBbuv6SRFmxG6SLNh_LzzY2BwH1x60DE0Ec-z2ctrD27FhdJPwqHzAHEtsSzm__71XNkoBoI6zYxRJX3lQa2aV1vOibVxp5Z5m9pO8DWDS4pio4Ec3eiglqUU3EPWVqTj0Wg"

รูดอล์ฟ” เจ้ากวางเรนเดียร์จมูกแดง ผู้ส่องแสงนำทางในค่ำคืนคริสต์มาส.pdf
เชื่อกันว่า...เลื่อนของลุงซานต้า ที่เป็นพาหนะพาเขาไปแจกของขวัญทุกหนทุกแห่งนั้น เดิมทีถูกลากด้วยกวางเรนเดียร์ทั้งหมด 8 ตัว

“แดชเชอร์ บลิทเซ่น ดอนเดอร์ คิวปิด โคเมท วิคเซ่น แพรนเซอร์ และแดนเซอร์”

รูดอล์ฟ เป็นกวางเรนเดียร์อายุน้อยที่สุด…

Position: 125 (1538 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2