คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Creator is exactly "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5"

Screenshot (101).png
วีดีโอนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การฝึกหายใจคลายเครียดด้วยตนเอง (ภาษาเมียนม่าร์)

Position: 654 (351 views)

สื่อคลายเครียด ต่างด้าว.pdf
9 วิธีจัดการความเครียด (ภาษาพม่า)

Position: 426 (543 views)

การดูแลจิตสังคม แก้ไขแล้วรอบที่ 3_001.pdf
ประกอบไปด้วยกิจกรรมและเทคนิคในการจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในระหว่างที่ต้องกักตัว จะมีอะไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 564 (399 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2