คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Creator is exactly "ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ร่วมกับคณะกรรมการสื่อสังคมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์"

4.pdf
MV เพลงห่างไกลต้านภัยโควิด

Position: 790 (496 views)

3 (2).pdf
ตอนนี้แม้การติดเชื้อจะลดลง....แต่ก็ยังคงประมาทไม่ได้......ขอให้ทุกคนโปรดช่วยกัน Physical Distancing ต่อไปอีก...เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ "การ์ดอย่าตก'...We are Guard Don't Fall..
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ …

Position: 817 (489 views)

c.pdf
Covid คิดบวก | 10 สิ่งที่ดีที่สุดที่ได้จากวิกฤตโควิด19

......ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือน แต่เกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลในสังคม โควิด-19 อาจเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวสำหรับใครบางคน มันอาจทำให้พวกเราต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ต้องตกงาน ขาดรายได้…

Position: 1215 (374 views)

b (2).pdf
โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เป็นแล้วมีทางหายได้ ต้องรีบพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

Position: 541 (651 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2