เลือกดูจากรายการ


4 อ 2 ส ในวันผู้สูงอายุ (1).pdf

infographic สูงวัย สุขใจแม้มีภัยโควิด

สูงวัย สุขใจแม้มีภัยโควิด

Position: 832 (14 views)

Screenshot 2021-11-25 103011.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สถานการณ์โรคติดเกม

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สถานการณ์โรคติดเกม

Position: 832 (14 views)

Screenshot 2021-11-25 101905.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา

โดย แพทย์หญิงอทิตยาพร แก้ววรรณ จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 822 (16 views)

Screenshot 2021-11-25 094107 (1).pdf

video กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยสุรา

กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยสุรา

Position: 862 (10 views)

Screenshot 2021-11-25 092158.pdf

video รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคติดสุรา

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคติดสุรา

Position: 862 (10 views)

Screenshot 2021-11-24 132707.jpg

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน อาหารกับผู้ป่วยติดสุรา

โดย สุพรรณิกา ไชยวรรณ์ โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 842 (13 views)

Screenshot 2021-11-24 132110.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคติดสุรา

โดย สุพรรณิกา ไชยวรรณ์ โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 852 (12 views)

Screenshot 2021-11-24 125243.pdf

video สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลผู้ติดสุราในชุมชน

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลผู้ติดสุราในชุมชน

Position: 852 (12 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X