รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรอง และประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

Files

Dublin Core

Description

The development of developmental screening and assessment instruments for children aged birth to 5 years

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สมัย ศิริทองถาวร, “รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรอง และประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/459.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 258 (296 views)

X