คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (141 total)

  • Tags: video

1646726161015.pdf
ในสภาวะโควิด ระบาด หลายท่านมีความวิตกกังวล ในคลิปนี้จะบอกวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลหลายอย่าง

Position: 924 (404 views)

2.JPG
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ประพันธ์ และ ขับร้องโดย บิทเติ้ล (ผู้ขับร้องเพลง ห้านาทีบรรลุธรรม)

เมื่อท้องฟ้าที่เคยสดใส มาเปลี่ยนสีไปในพริบตา
ต้องทำเช่นไร ถึงจะฟันฝ่า…

Position: 609 (509 views)

1 (1).pdf
หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้การเรียนรู้ในหลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้ โดยประกอบด้วยบทเรียนต่างๆ 6 เรื่อง เริ่มจากการที่ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ ของผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆไปสู่การดึงความสามารถและศักยภาพตนเองออกมา…

Position: 672 (474 views)

Capture.pdf
Another wave of the pandemic is adding another layer of stress for many people. Right in time for the holiday season, the new Omicron variant is taking a real toll on mental health. Reporter Megan Turcato has more on what professionals are seeing and…

Position: 829 (428 views)

1639036296584.pdf
ดูแลใจไม่ burnout

Position: 734 (452 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2