คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (115 total)

  • Tags: infographic

3.pdf
สร้างวัคซีนใจในชุมชน

Position: 829 (295 views)

92201494_1228558797314334_1240486915585605632_n (1).pdf
หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
.
.
การดูแลจิตใจตนเองระหว่างอยู่บ้าน 14 วันเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกจิตพื้นฐานจะอยู่ในกิจกรรมประจำวันในระยะเวลา 20-30 นาทีต่อวัน ทั้งหมด 8 วัน

Position: 890 (285 views)

bipolar.pdf
infographic "ไบโพลาร์" โรคอารมณ์สองขั้ว

Position: 625 (359 views)

90235717_1219493258220888_3362051282062802944_n.pdf
จากผลการสำรวจพฤติกรรมของคนไทยโดยกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563
คนไทย 9 ใน 10 คน...รับประทานอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ๆ
คนไทย 8 ใน 10 คน...ใช้ช้อนกลางส่วนตัวรับประทานอาหารระหว่างมื้อ
คนไทย 8 ใน 10…

Position: 890 (285 views)

1 (2).pdf
19วิธีคลายจิตใจสำหรับผู้ประสบภัยCovid-19

>แม้ว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ในบ้านเราจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงเป็นสภาวะที่เราทุกคนจะยังคงประมาทและการ์ตกไม่ได้เลย เมื่อชีวิตต้องพบกับความเครียดหลายทิศทาง ทั้งการทำงาน…

Position: 1039 (261 views)

5 (2).pdf
20 ปฏิกิริยาทางจิตใจที่อาจพบได้ในวิกฤติ Covid-19

ในสภาวะที่เราทุกคนต้องพบกับวิกฤติทางสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดระดับร้ายแรงไปทั่วโลก เราทุกคนจะมีปฏิกิริยาทางจิตในการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักจะเป็นไปตามความเสี่ยงที่เรานั้นรับรู้…

Position: 872 (288 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2