เลือกดูจากรายการ


12.ทบทวนการใช้ยาพญ.สุรินทร์พร111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาในการรักษา amphetamine dependence, ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา…

Position: 1009 (22 views)

แนะนำหนังสือ Mental Health ATLAS 2020.pdf

Mental Health ATLAS 2020

The Mental Health Atlas, released every three years, is a compilation of data provided by countries around the world on mental health policies,…

Position: 505 (107 views)

16838-5892-PB.pdf

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ…

Position: 615 (70 views)

a.pdf

อยู่ตรงนั้นกับฉันได้ไหม

คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม “อยู่ตรงนั้นกับฉันได้ไหม” เป็นหนังสือลำาดับที่ 2…

Position: 663 (65 views)

b.pdf

ความในใจจากพวกเรา

คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ3 เล่ม “ความในใจจากพวกเรา” เป็นหนังสือลำาดับที่ 3…

Position: 622 (69 views)

special world.pdf

โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ

คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม “โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ” เป็นหนังสือเล่ม 1…

Position: 423 (160 views)

แนะนำหนังสือ Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030.pdf

Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030

The Sixty-sixth World Health Assembly, consisting of Ministers of Health of 194 Member States, adopted the WHO’s Comprehensive Mental Health Action…

Position: 460 (139 views)

e-book-ดูแลจิตใจตัวเองฯ-3-ก.ค.63.pdf

ดูแลจิตใจตัวเองในสถานการณ์โควิด

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็น ‘ตัวช่วย’ ให้ผู้อ่านได้มีแนวทางในการดูแลจิตใจตัวเอง เพื่อนนำพาชีวิตของตนเองและคนรอบข้าง ให้ก้าวผ่านอุปสรรค…

Position: 505 (107 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X