คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Publisher is exactly "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4"

1647480710668.pdf
วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้

Position: 1162 (19 views)

1647481953803.jpg
video 6 ขั้นตอนดูแลใจ สู้ภัยโควิดซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลสายด่วยสุขภาพจิต 1323 mental health check in พร้อมด้วย ขั้นตอนดูแลใจ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจิต เข้าใจข้อมูลสุขภาพจิต สื่อสารข้อมูลสุขภาพจิต บอกต่อให้เข้าใจ

Position: 1164 (18 views)

1647480710668.pdf
video โควิดขนาดนี้สร้างพลังใจได้เหรอ มีเื้อหาเกี่ยวกับ การเสริมสร้างพลังใจเพื่อต่อสู้กับวิกฤตกับโรคโควิด-19 กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เรามุ่งเน้นเพื่อลดผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าวัคซีนทางใจ

Position: 1160 (21 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2