คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Publisher is exactly "กรมสุขภาพจิต"

คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช.pdf
ภาพข่าวตามสื่อต่างๆ ที่นำเสนอเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือสังคม ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นบุคคลปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาด้านจิตเวช แต่มีส่วนหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลมาก่อน…

Position: 96 (772 views)

7.แผ่นพับสุขภาพจิตวัยรุ่น.pdf
แผ่นพับ สุขภาพจิตวัยรุ่น

Position: 1044 (90 views)

สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและแรกเกิด.pdf
แผ่นพับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและแรกเกิด

Position: 1087 (77 views)

งานบ้านสร้างวินัยลูกน้อย.pdf
งานบ้านสร้างวินัยลูกน้อย
การสร้างวินัยของลูกเริ่มได้ที่บ้าน
จากการฝึกให้ลูกทำงานบ้านที่เหมาะสมกับวัย
และศักยภาพของลูก

Position: 271 (451 views)

เมื่อลูกทำผิด ควรลงโทษอย่างไร.pdf
หลายคนเวลาลูกทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่พ่อแม่ไม่ลงโทษ เพราะอาจเห็นว่ายังเด็กอยู่ หรือบางคนก็ดุด่าลูกรุนแรง
วันนี้เพจสถาบันฯขอนำเสนอ วิธีทำโทษที่ทำให้ลูกคิดได้ด้วยตัวเองและไม่ทำร้ายจิตใจลูก

Position: 150 (616 views)

คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่  แผ่น 1.jpg
วิํรการรักษาโรคซึมเศร้ามี 2 รูปแบบหลักๆ

Position: 56 (1001 views)

การดูแลผู้ป่วยโรคจิต แผ่น 1.jpg
แผ่นพับคำแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

Position: 84 (805 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2