Browse Items (4 total)

  • Date is exactly "2022-03-29"

ลูกไม่พูดรอได้แค่ไหน.pdf
ลูกไม่พูด...รอได้รอ? ยาวได้ยาว..เสี่ยงได้เสี่ยง? ไปให้สุดแล้วหยุดที่หมอ

Final-แนวทางสร้างแรงจูงใจเพื่อผู้ป่วยหลังCOVID.pdf
ปัจจุบันพบว่าผู้ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19ได้รับผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพหรือที่เรียกว่าภาวะ Long COVID ซึ่งอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรืออาการต่อเนื่องภายหลังจากการติดเชื้อไวรัส ตั้งแต่ 3…

เก่ง-ดี-มีสุข-scaled.pdf
infographic เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ
เก่งแต่ไม่มีความสุข
เก่งแต่ไม่ประสบความสำเสร็จ​ ทำไมจึงเป็นแบบนี้
มีงานวิจัยพบว่า​…

เคล็ดลับสร้างเด็กดี-scaled.pdf
infographic เคล็ดลับสร้างเด็กดี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

เราคงได้ยินบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดี เป็นเด็กดีของทุกคน ต้องปั้นเด็กดีกันก่อน มาดูเคล็ดลับง่ายๆกัน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2