เลือกดูจากรายการ


cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video ฝึกกระตุ้นเด็ก ฝึกชันคอในท่านอนคว่ำ

video ฝึกกระตุ้นเด็ก ฝึกชันคอในท่านอนคว่ำ

Position: 680 (59 views)

cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video ฝึกชันคอในท่านั่ง พร้อมวิธีการจัดท่า

video ฝึกชันคอในท่านั่ง พร้อมวิธีการจัดท่า

Position: 769 (51 views)

cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video การกระตุ้นเด็ก เปลี่ยนท่าจากหงายไปคว่ำ

video การกระตุ้นเด็ก เปลี่ยนท่าจากหงายไปคว่ำ

Position: 680 (59 views)

cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video ฝึกกระตุ้น การเปลี่ยนท่าจากนอนคว่ำไปนอนหงาย

video ฝึกกระตุ้น การเปลี่ยนท่าจากนอนคว่ำไปนอนหงาย

Position: 769 (51 views)

cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video ฝึกลุกนั่ง จากท่านอนตะแคง

video ฝึกลุกนั่ง จากท่านอนตะแคง

Position: 729 (54 views)

cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video สอนจับกระตุ้น จากท่านอนคว่ำขึ้นมาตั้งคลาน โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

video สอนจับกระตุ้น จากท่านอนคว่ำขึ้นมาตั้งคลาน โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

Position: 785 (50 views)

cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video กระตุ้นเด็ก ยืนเข่า โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

video กระตุ้นเด็ก ยืนเข่า โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

Position: 868 (45 views)

cc2e704da2fb692aada2bba33630e9d4.pdf

video การฝึกทรงตัวในท่านั่ง โดยใช้ยิมบอล โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

video ฝึกเอื้อมมือ เอี้ยวตัว หยิบของ ในท่านั่ง

Position: 801 (49 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X