เลือกดูจากรายการ


มหานครแห่งความสุข ตอน การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน.pdf

มหานครแห่งความสุข ตอน การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

คลิปวิดีโอนี้ นำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือ รวมใจกันของหลายๆฝ่าย ในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ…

Position: 387 (100 views)

COMMUNITY VACCINE สายใยชุมชน คนโนนสะอาด ปราศจากโควิด.pdf

COMMUNITY VACCINE สายใยชุมชน คนโนนสะอาด ปราศจากโควิด

คลิปวีดิโอ แสดงให้เห็นถึงสายใยชุมชนของคนโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงวิธีการทำงาน…

Position: 407 (91 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X