5 วิธีดูแลตัวเอง เมื่อต้องทำงานในภาวะวิกฤต

Dublin Core

Description

infographic 5 วิธีดูแลตัวเอง เมื่อต้องทำงานในภาวะวิกฤต มีเนื้อหาประกอบไปด้วย

คิดตามความเป็นจริง
หลีกเลี่ยงการเสพข่าว
ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
ทำกิจวัตรให้ใกล้เคียงกับปกติ
ชื่นชมในตัวเองทุกวัน

Format

PDF

Language

Type

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking